Gezocht

Wij zijn op zoek naar

  • Te verkavelen gronden gelegen in woonzone en/of woonuitbreidingsgebieden
    waar nog infrastructuurwerken dienen uitgevoerd te worden
  • Herbestemmingsgronden in de kern van de gemeente met of zonder af te breken gebouwen
    bedoeld voor inbreidingsprojecten in functie van wonen
  • Gronden voor commerciële doeleinden langs drukke invalswegen
    met een minimum oppervlakte van 3.000 m²
  • Bouwklare percelen langs uitgeruste wegenis

Heeft u een dergelijk onroerend goed in uw bezit en u wenst dit ten gelde te maken?
Dan neemt u best contact op met ons kantoor.
Ons advies verplicht tot niets, maar zal beslist verruimend werken.

Top